Nieuwe Bomenverordening borgt bescherming bomen onvoldoende; Partij Sleutelstad stemt tegen

Partij Sleutelstad heeft tegen de nieuwe Bomenverordening gestemd: in de nieuwe verordening wordt de bescherming van bomen namelijk onvoldoende geborgd. En dat terwijl het Leidse bomenbestand achteruit gaat. Bovendien was de participatie ondermaats.

Het thema bomen speelt sterk in Leiden. Zo blijkt wel uit de tientallen zienswijzen, vele insprekers, meer dan honderd technische vragen en een urenlang debat in de commissie over de wijziging van de verordening. En terecht: Want bomen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en biodiversiteit en een wapen tegen klimaatverandering. Desalniettemin delven bomen in Leiden al heel snel het onderspit tegenover andere belangen.

Daarom is het van groot belang dat bomen voldoende beschermd worden en daar wringt de schoen. Hoewel het college pretendeert dat bomen dankzij de verordening meer bescherming krijgen, staat Partij Sleutelstad hier erg sceptisch tegenover. Het collegevoorstel maakt het namelijk mogelijk om in bepaalde gevallen zonder vergunning tot 30% van een boomstructuur te vellen. Evenals in het kader van beheer (vergunningsvrij dunnen). Daardoor is bezwaar in beginsel niet mogelijk. Bovendien verdwijnt de Groene Kaart – een voor iedereen raadpleegbare en controleerbare kaart met alle beschermde bomen – en zou een deel van de boomstructuren daarop niet meer onder de basisbescherming vallen.

Gelukkig is er mede op voorspraak van Partij Sleutelstad veel aangepast: er is toegezegd om in plaats van de Groene Kaart het bomenbestand als open data te publiceren. Daarnaast zijn er amendementen aangenomen om het vergunningsvrij dunnen te schrappen en weer onder het vergunningenstelsel te brengen en om samen met inwoners versneld bomen aan te planten.

Het belangrijkste voorstel om het vergunningenstelsel in alle gevallen bij kap te blijven hanteren (en niet te volstaan met een meldplicht bij kap van 30% van een boomstructuur) en daarmee de mogelijkheid tot bezwaar en inspraak werd echter door de coalitiepartijen met zeer nipte meerderheid verworpen. Daarmee wordt de bescherming van bomen onvoldoende geborgd. En daar kan Partij Sleutelstad niet mee instemmen.

Amendementen en moties Bomenverordening: