Stedelijke Jeugdaanpak wordt uitgebreid naar de Stevenshof

© Gemeente Amsterdam

Jeugdoverlast is een toenemend probleem in de Stevenshof. Terwijl echter in veel andere wijken jeugdoverlast wordt tegengaan met de specifiek daarvoor ontwikkelde Stedelijke Jeugdaanpak is dit in de Stevenshof niet het geval. Via een voorstel van VVD, Partij Sleutelstad, PvdA en CDA zijn bij de begroting alsnog extra middelen beschikbaar gesteld om de Stedelijke Jeugdaanpak alsnog uit te breiden naar de Stevenshof.

De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere. De aanpak loopt inmiddels enkele jaren, wordt algemeen gezien als succesvol en vernieuwend en ontwikkelt zich nog steeds.

Op dit moment wordt de aanpak toegepast in Leiden Noord, Slaaghwijk, Zuidwest en de Mors. Dit parallel aan de inzet van politie en handhaving. Door politie en scholen is nadrukkelijk verzocht om de aanpak uit te breiden naar de Stevenshof. Door het voorstel van onder andere VVD en Partij Sleutelstad, aangenomen met 36 stemmen vóór, gaat dit nu ook gebeuren.