Motie: Een Bio Sciencepark op eigen benen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Er momenteel sprake is van grote […]

Motie: Begroting Leiden Bio Science Park 2020

MOTIE: Datum: 12 november 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Begroting Leiden Bio Science Park 2020 Status: Verworpen Voor: n.t.b. Tegen: n.t.b. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019, constaterende dat: dit college de ambitie heeft om de aankomende vijf jaar ieder jaar 500.000 […]

Motie: Laat belanghebbende meebetalen aan de biodiversiteit op het LBSP.

MOTIE: Datum: 19 september 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Uitvoeringskrediet ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’ Status: Verworpen Voor: n.t.b. Tegen: n.t.b. Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 19 september 2019, constaterende dat: De prognose aangaande de schuldquote en de solvabiliteit van de gemeente naar verwachting zal verslechteren; […]