Motie: Een Bio Sciencepark op eigen benen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Er momenteel sprake is van grote […]