Motie: Participatie in de energietransitie breed trekken

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA,  SP, PvdD, ChristenUnie (28) Tegen: GroenLinks, CDA (11) Klik hier voor de motie Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat het raadsvoorstel op zich goede aanknopingspunten biedt voor de participatie van belangenhouders in de energietransitie dat de tekst […]

Motie: Met spoed samenwerking gemeente en burgerinitiatieven voor energietransitie

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA,  SP en PvdD (29) Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2020; Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat de betrokkenheid van lokale […]