Motie: Verbeterde maatwerk aanpak voor langdurig werkzoekenden

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, SP, Van Schaik en Raat, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, VVD, CDA. Van der Kaap (27) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november […]

Motie: Sterker inzetten inkoopbeleid om circulaire economie en SRI te bevorderen

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Overwegende: dat het college in […]

Motie: Participatie in de energietransitie breed trekken

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA,  SP, PvdD, ChristenUnie (28) Tegen: GroenLinks, CDA (11) Klik hier voor de motie Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat het raadsvoorstel op zich goede aanknopingspunten biedt voor de participatie van belangenhouders in de energietransitie dat de tekst […]

Motie: Met spoed samenwerking gemeente en burgerinitiatieven voor energietransitie

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA,  SP en PvdD (29) Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2020; Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat de betrokkenheid van lokale […]