Partij voor het Lokaal Belang
Partij Sleutelstad is de enige lokale partij. Wij staan voor
een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden.
Hart voor Leiden en Burgerzeggenschap zijn onze grondbeginselen.

Partij voor het Lokaal Belang

Test