Aangenomen: Alleen meewerken aan warmtenetten bij tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

De gemeenteraad heeft een motie van Partij Sleutelstad aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om alleen mee te werken aan de aanleg van warmtenetten als er sprake is van tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven. Daarmee worden bewoners beter in positie gebracht om weloverwogen keuzes te maken over deelname aan individuele of collectieve warmtevoorzieningen.

Warmtebedrijven geven doorgaans vooraf weinig tot geen informatie over de tarieven die gehanteerd worden bij afname van warmte van een warmtenet. Dat wordt pas bekend gemaakt als het warmtenet er eenmaal ligt. Deze lange onduidelijkheid beknot bewoners in het maken van een weloverwogen keuze over hoe ze hun woning verwarmen. Zeker nu het rijk heeft besloten om CV-ketels vanaf 2026 uit te bannen moeten bewoners weten waar ze aan toe zijn.

Het is altijd mogelijk om goede indicaties te maken van wat de prijzen en tarieven zullen zijn. Het ministerie van binnenlandse zaken en de VNG hebben een stappenplan gemaakt om de kosten voor eigenaar-bewoners inzichtelijk te maken en in Leiden is er in het Houtkwartier veel ervaring met het maken van schattingen van de kosten voor het leveren van warmte en koeling. Bedrijven willen hier alleen niet altijd aan meewerken.

In Denemarken en Finland – waar warmtenetten veel gebruikt worden – mogen warmtenetten alleen worden aangelegd als er een duidelijke indicatie van de uiteindelijke prijzen en tarieven is. In deze landen zijn de tarieven gemiddeld slechts een derde van wat ze in Nederland zijn.

Partij Sleutelstad wil dat Leiden deze twee landen als voorbeeld neemt. De gemeente moet alleen publiek- en privaatrechtelijk meewerken aan de aanleg van warmtenetten als er tijdige, transparante en verifieerbare informatie is over de tarieven en prijzen. Tegelijkertijd moet de gemeente zich samen met andere overheden bij het rijk hard maken voor het uitbreiden van het instrumentarium om dit af te dwingen.

Het voorstel werd met 23 stemmen tegen 15 aangenomen. D66, VVD, PvdD, SvL, SP en CU stemden voor. GroenLinks, PvdA en CDA stemden tegen.