Aangenomen! Versterken positie huurder

pexels-photomix-company-101808

De gemeente Leiden gaat in de regio bedingen er meer bescherming komt voor huurders. Dit naar aanleiding van een aangenomen amendement van Partij Sleutelstad bij bespreking van de Regionale Huisvestingsverordening.

Het is algemene bekend dat de Leidse (particuliere) huursector gekenmerkt wordt door een groot aantal misstanden. De recente rapportage van het huurteam spreekt wat dat betreft boekdelen. Bij maar liefst 219 van de 235 woningen (92,2%) die het huurteam vorig jaar bezocht zijn misstanden geconstateerd. Het gaat dan om zaken als achterstallig onderhoud, te hoge huren en onterecht berekende servicekosten, maar ook intimidatie en zelfs bedreiging komt voor.

De positie van huurders is zwak ten opzichte van hun verhuurder. Zeker bij een tijdelijk contract. Zelfs het Huurteam adviseert huurders daarom om eerst een vast huurcontract af te wachten voordat zij misstanden bij de officiële instanties melden, om te voorkomen dat zij bij afloop van hun contract uit huis worden gezet.

Ook in de nieuwe regionale huisvestingsverordening is de positie van huurders zwak. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat huurders die gaan verhuizen afhankelijk zijn van een verklaring van goede bewoning van hun vorige verhuurder. Als een verhuurder deze weigert af te geven dan kan de verhuizende huurder geen aanspraak maken op de opgebouwde wachttijd. Er is niet in beroep of bezwaar voorzien.

Het gevaar is daarom dat huurders bij problemen met hun vorige verhuurder de klos zijn. Als een verklaring van goede bewoning om oneigenlijke redenen wordt geweigerd zitten zij met een groot probleem. De Woonbond ziet dit risico ook en heeft zich daarom tegen verhuurdersverklaringen uitgesproken.

Partij Sleutelstad wil dat er in de Regionale Huisvestingsverordening en bij de uitvoering voldoende waarborgen worden ingebouwd om huurders te beschermen. Wij hebben daarom een amendement ingediend dat unaniem is aangenomen. Daarmee is dit als bedenking toegevoegd aan de Leidse zienswijze op de Regionale Huisvestingsverordening.