Hoe ver kan Leiden groeien? PS en PvdD willen discussie over verdichting en leefbaarheid

De wijk Eixample in Barcelona, bekend om haar hoge dichtheid.

Partij Sleutelstad steunt de opgave om tot 2030 30.000 huizen bij te bouwen in de regio (waarvan 8.800 in Leiden), maar zet vraagtekens bij het idee dat daar bovenop nog eens tienduizenden woningen kunnen worden toegevoegd. Op een gegeven is de rek er ook uit. Samen met Partij voor de Dieren hebben we bij de Regionale Woonagenda daarom een amendement ingediend waarin we aandringen om nu al de discussie te voeren in hoeverre de op een na dichtst bevolkte stad nog verder kan verdichten.

De komende jaren wordt er fors gebouwd in Leiden en de regio. Partij Sleutelstad steunt de ambitie om tot 2030 8.800 woningen toe te voegen in Leiden, evenals de regionale afspraak om in de gehele regio 30.000 huizen bij te bouwen. Tegelijkertijd zien we dat er een grens is in wat nog mogelijk is in Leiden. In de Regionale Woonagenda wordt juist gesproken om bovenop de huidige bouwopgave na 2030 nog eens tienduizenden woningen toe te voegen.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het nog verder verdichten van de stad staat op gespannen voet met de leefbaarheid. We zijn nu al de een na dichtst bevolkte stad van Nederland, evenals de zeven na meest versteende stad. Eerder zijn we al uitgeroepen tot de ‘filehoofdstad van Nederland’ en volgens Independer is Leiden de stad met de meeste fietsongevallen in Zuid-Holland. Op een gegeven moment is de rek eruit.”

Partij Sleutelstad en Partij voor de Dieren hebben daarom een amendement ingediend bij de Regionale Woonagenda waarmee we een bedenking uitspreken over de bouwopgave na 2030. In de regio dient nu al de discussie gevoerd te worden in hoeverre de regio nog verder kan (en wil) groeien zonder dat dit tot een te grote aantasting van de leefbaarheid leidt.

Het voorstel werd verworpen met 8 stemmen tegen 27. Naast Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren stemde alleen de SP voor het voorstel. Andere partijen staken hun kop in het zand.