Bezuinigingen op sociale wijkteams op de loer

Door salarisstijgingen van 15% dreigen de sociale wijkteams flink in de knel te komen. Als er niet snel duidelijk volgt liggen bezuinigingen en/of wachtlijsten in het verschiet. Raadslid Famke Güler diende daarom samen met SP en VVD bij de begroting een amendement in om de wijkteams financieel te compenseren. De wethouder en de coalitie willen voorlopig echter geen duidelijkheid bieden.

Als gevolg van de salarisstijgingen die op 1 januari ingaan zitten de sociale wijkteams met een groot tekort. Als er niet snel duidelijkheid is over de subsidie van 2024 dan betekent dit dat de wijkteams beheersmaatregelen (lees: bezuinigingen of wachtlijsten) moeten treffen, zo blijkt expliciet uit antwoorden van het college.

Famke Güler: “De sociale wijkteams vervullen een ontzettend belangrijke taak in onze stad. Ze zijn de toegang tot onze zorg. Door de hoge werkdruk zakken de wijkteams nu al door hun hoeven. Er dient zo snel mogelijk duidelijkheid te komen voor de wijkteams. Daarom dienen we een amendement in om de extra kosten in 2024 volledig te compenseren.“

Bij de kaderbrief zal dan een integrale afweging moeten plaatsvinden over het al dan niet structureel compenseren van de wijkteams. Wat Partij Sleutelstad betreft moet een structurele compensatie laatste overigens zeker gebeuren.

Partij Sleutelstad, SP en VVD stemden voor het amendement; de andere partijen tegen.