Noodfonds prijsstijgingen Woningbouw: Woningen betaald met Leids belastinggeld moeten ook naar Leidse woningzoekenden gaan

© Chris de Waard

De gemeente gaat 8,5 miljoen investeren om prijsstijgingen bij bouwprojecten af te toppen. Op die manier kunnen betaalbare woningen toch doorgang vinden. Partij Sleutelstad steunt dat, maar vindt wel dat woningen die met Leids belastinggeld worden gefinancierd ook naar Leidse woningzoekenden moeten gaan.

Partij Sleutelstad stelde in 2022 zelf al voor om een budget beschikbaar te stellen om prijsstijgingen bij bouwprojecten op te vangen. De Leidse woningbouwopgave staat namelijk onder druk. Dat werd destijds door het college en de coalitie nog niet als nodig bevonden.

Inmiddels komt een dergelijk fonds er alsnog. Bij veel bouwprojecten staat de vlag er inmiddels zo slecht voor dat ze alleen nog voortgang kunnen vinden als onrendabele toppen met belastinggeld worden weggenomen. Partij Sleutelstad is blij dat er bij het college alsnog voortschrijdend inzicht is ontstaan.

Partij Sleutelstad heeft daarbij wel een belangrijke kanttekening: Woningen die direct of indirect met Leids belastinggeld gefinancierd worden moeten ook naar Leidse woningzoekenden gaan. Dat kan door gebruik te maken van de mogelijkheden uit de Regionale Huisvestingsverordening om voorrang te verlenen aan woningzoekenden uit de eigen gemeente. De gemeente maakt hier nog geen gebruik van.

Een motie van Partij Sleutelstad die daartoe opriep werd helaas afgewezen.