Partij Sleutelstad stemt tegen bouwkundig plan Pesthuis: Verwaarlozing van cultuur en inspraak

Partij Sleutelstad heeft gisteravond tegen het bouwkundig plan Pesthuis gestemd. In de plannen voor het uit 1661 stammende monument komt overmatig ruimte voor horeca- en recreatiefuncties terwijl wonen en cultuur & historie en ondergeschoven kind zijn. Daarbij komt ook dat weinig is gedaan met de inspraak van inwoners. Een motie van Partij Sleutelstad waarin de plannen verregaand worden gewijzigd haalde het helaas niet. 

Met de motie van Partij Sleutelstad zou cultuur niet langer worden verwaarloosd, maar een prominente plek krijgen in het Pesthuis. De overmatige horeca-functie wordt daarentegen teruggedrongen. De motie is de vrucht van nauw contact met de Pesthuisbewoners en riep het college op tot de volgende zes punten:

  • De horeca en festival mogelijkheden op het binnenplein van het Pesthuis drastisch in te perken.
  • Ervoor te zorgen dat in het gehele project een grotere en meer en permanente invulling van cultuur en besef van de historie gerealiseerd zal worden.
  • De voormalige vrouwengevangenis een andere, meer culturele/museale en minder belastende bestemming mee te geven, dan die van een youth hostel met alle de omgeving verloederende gevolgen (lawaai, muziek, dag en nacht komende en gaande luidruchtige jeugdige bezoekers met rolkoffers) van dien.
  • De groenstrook met bomen tussen de voormalige vrouwengevangenis en Pesthuislaan 5 geen horecabestemming te geven en te laten wat deze is, dan wel tot een mini park met culturele invulling zonder horecamogelijkheden om te zetten.
  • Daarbij de door de Raad meermaals geuite wensen te respecteren.

Daarnaast heeft Partij Sleutelstad amendementen van respectievelijk VVD en Partij voor de Dieren gesteund om wonen en cultuur nadrukkelijk terug te laten keren in het voorstel. Uit afkeuring van de wijze waarop met de inspraak van bewoners is omgegaan heeft Partij Sleutelstad tevens een motie van treurnis gesteund.