Motie van afkeuring na zoveelste overschrijding bij renovatie stadhuis

De gehele oppositie heeft gisteravond een motie van afkeuring tegen het volledige college ingediend. Aanleiding was de nieuwe overschrijding en vertraging van de renovatie van het stadhuis. Vanuit de oppositie is al keer op keer gewaarschuwd dat de planning en begroting te optimistisch waren en de post onvoorzien onvoldoende om tegenvallers op te vangen, maar dat werd keer op keer door de coalitie in de wind geslagen. Tot drie keer toe bleek dit inmiddels inderdaad het geval, maar ook nu neemt het college geen verantwoordelijkheid voor de overschrijdingen.

Enkel doordat de coalitiepartijen zich wederom als één blok achter het college schaarden werd de motie van afkeuring met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen.

Naast de motie van afkeuring is door de oppositie middels een motie tevens verzocht om de verantwoordelijkheid voor de renovatie van het stadhuis na het vertrek van wethouder Marleen Damen op 10 januari niet bij de burgemeester te beleggen, maar bij een wethouder. Door de bijzondere positie van de burgemeester valt deze minder makkelijk verantwoordelijk te houden voor planningsoverschrijdingen. De burgemeester kan namelijk alleen door de kroon worden ontslagen en niet louter door een motie van wantrouwen zoals bij een wethouder. Ook deze motie werd door de tegenstem vanuit de coalitie verworpen.