Portefeuilles:

  • Waarnemend voorzitterschap
  • Archief van de vereniging

Dick Wortel

Waarnemend voorzitter

Dick Wortel (1946, Alkmaar) is waarnemend voorzitter van Partij Sleutelstad. Hij is als lexicoloog verbonden geweest aan het Instituut voor de Nederlandse Taal en groot kenner van het Leidse dialect. In 2018 bracht hij de Leidse vertaling van Nijntje uit. Daarnaast is hij auteur van Taal in Stad en Land: Het Leids.

Nieuwe Bestuursleden

Tijdens de digitale algemene ledenvergadering (ALV) op 22 mei zijn Edgar van Lokven en Thijs Vos met algemene stemmen benoemd tot bestuursleden van de vereniging.

Lees verder »