Geef Leidenaar meer invloed over de energietransitie met een burgerberaad

Het is hoog tijd dat Leidenaren via een burgerberaad intensiever bij de uitvoering van de energietransitie betrokken worden. Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren en Studenten voor Leiden hebben daarom schriftelijke vragen gesteld waarmee zij het college aansporen tot actie.

Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren en Studenten voor Leiden willen dat de gemeente een burgerberaad over de energietransitie gaat organiseren. Fractievoorzitter Thijs Vos (Partij Sleutelstad): “De energietransitie is tot nu toe vooral het domein van bestuurders, ambtenaren, experts en belangenorganisaties, terwijl de besluiten hierover grote gevolgen hebben voor onze manier van leven, wonen, werken, recreëren en zeker ook voor onze portemonnee.  Daarom willen wij dat Leidenaren hier echte inspraak over hebben. Een burgerberaad is hier bij uitstek een geschikt instrument voor.”

Een burgerberaad is een panel van een op basis van een steekproef geselecteerde groep Leidenaren die met elkaar  zoeken naar de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. De deelnemers kunnen informatie bij deskundigen en de samenleving inwinnen.  Door het panel via een steekproef samen te stellen wordt beoogd dat de deelnemers ‘een samenleving in het klein zijn’. Burgerberaden zijn inmiddels met succes ingezet in Ierland, diverse buitenlandse steden en Amsterdam.

De oproep is niet nieuw. Vorig jaar zomer al nam de gemeenteraad bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 op initiatief van Partij Sleutelstad een motie aan die het college opriep om een burgerberaad te houden. Bij die oproep sloot onlangs ook Stichting Leidse Gesprekken zich aan. De motie heeft echter nog geen gevolg gehad. Met de schriftelijke vragen hebben de drie partijen daarom het college gemaand om alsnog vaart te zetten achter de uitvoering van de motie.