Nieuwe Democratie: Hoe staat het met het burgerforum, de burgerbegroting en Right to Challenge?

Begin deze raadsperiode had het college grote voornemens over de inzet van nieuwe vormen van democratie, zoals burgerfora (panels van gelote burgers), de burgerbegroting en het Right to Challenge. Prachtige vormen om burgers meer invloed te geven in onze stad, die door PS van harte worden ondersteund en ook zijn aangedragen. Recent nam de raad nog een motie van Partij Sleutelstad aan voor het instellen van een burgerforum over de energietransitie. Helaas is het al even stil. Partij Sleutelstad wil daarom van het college weten hoe het staat met het burgerforum, de burgerbegroting en Right to Challenge.

Burgerforum: In een burgerforum gaat een panel van gelote burgers tijdens één of meerdere gesprekken met elkaar in dialoog over een maatschappelijk probleem om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Burgerfora bevorderen de dialoog tussen burgers en maken het mogelijk dat gewone, ongeorganiseerde burgers in een vroeg stadium betrokken worden zodat participatie zich niet beperkt tot georganiseerde belangenorganisaties (zoals bijvoorbeeld bij de landelijke klimaattafels).

Steeds meer steden en regio’s in binnen- en buitenland gaan aan de slag met burgerfora, waaronder onlangs de gemeente Amsterdam. Ook in Leiden waren er vanaf 2018 voornemens om loting in te zetten bij participatie, maar dat lijkt slechts eenmaal te zijn gebruikt. Daarnaast is enkele maanden geleden een motie van Partij Sleutelstad aangenomen om een burgerforum over de energietransitie in te stellen.

Burgerbegroting: Kort gezegd krijgen burgers hiermee het recht om voor een bepaald deel van de begroting te bepalen aan welke projecten en voorzieningen dit wordt uitgegeven. Eind 2020 hebben GroenLinks, Partij Sleutelstad en PvdA een motie voor experimenten met de begroting ingediend. Dit voorstel werd echter ontraden met verwijzing naar de hoge werkdruk en dat een dergelijke stelselwijziging meer bij de collegevorming op zijn plaats is. Partij Sleutelstad vraagt om nu de verkiezingen naderen de mogelijkheden alsnog in kaart te brengen.

Right to Challenge: Met het Right to Challenge krijgen bewoners het recht om een taak van de gemeente over te nemen als zij denken dit beter, efficiënter en/of goedkoper te kunnen doen. Steeds meer gemeentes zijn de afgelopen jaren met het Right to Challenge aan de slag gegaan. Ook in Leiden stond het bij wethouder Leeuwis hoog op de agenda. Toegezegd was dat er een gesprek met de raad zou plaatsvinden over hoe dit middel concreet ingezet kan worden in Leiden. Na het vertrek van Leeuwis heeft dit echter nooit meer plaatsgevonden; sinds het aantreden van North lijken er geen vorderingen te zijn gemaakt.

Lees hier de vragen van Partij Sleutelstad.