Partij Sleutelstad wil marktmeester terug

De marktmeester moet heringevoerd worden. Duo-raadslid Marcel Mioch deed dat voorstel tijdens de afgelopen commissievergadering naar aanleiding van de onrust en problemen die de laatste tijd (en ook al eerder) schering en inslag zijn.

Mioch: “Op dit moment is er bijna om de maand wel een melding over problemen op markt, vaak wordt dit niet of nauwelijks opgelost, wat dan vaak weer de volgende rel oplevert. Inmiddels zijn er ook marktkooplui die Leiden links laten liggen. Partij Sleutelstad is trots op de Leidse markt en vindt deze ontwikkelingen daarom spijtig. ”

Vanuit marktkooplui is er een duidelijke oproep om weer een vaste marktmeester in te voeren. Partij Sleutelstad steunt deze oproep.

De rol van de marktmeester is om betrokkenheid te stimuleren en samenwerking te bevorderen, om toezicht te houden op de markt en om als vast aanspreekpunt te fungeren voor zowel marktkooplui, publiek en gemeente. Mioch: “Een vaste marktmeester kan bovendien het vertrouwen van de marktkooplui weer.”

Gebiedsmanager

Ook bij andere partijen leven zorgen over de problemen en onrust op de Leidse markt. Voor herinvoering van de marktmeester was vooralsnog geen meerderheid. Mioch is daarom met de VVD en PvdA aan de slag gegaan met een voorstel dat wel op een meerderheid kon rekenen: De gebiedsmanager die de gemeente deze maand nog instelt specifiek een aantal accenten mee te geven die de marktmeester voorheen ook altijd had. Dit voorstel is aangenomen. Partij Sleutelstad blijft echter de vinger aan de pols houden.