Partij Sleutelstad: Lager OZB-tarief voor sportclubs en buurthuizen

De gemeente Leiden hanteert nog altijd het hoogste belastingtarief voor maatschappelijke instellingen in heel Nederland. Zij betalen zich daardoor blauw aan lokale heffingen. Een voorstel van Partij Sleutelstad om hier verandering in te brengen werd helaas afgewezen.

Sinds 2019 is het dankzij een amendement van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt mogelijk om voor sportaccommodaties en buurthuizen een lager tarief te hanteren dan het hogere tarief dat bedrijven betalen. Maatschappelijke organisaties als sportclubs en buurthuizen maken geen winst, worden vaak worden door vrijwilligers en hebben grote maatschappelijke waarde.

In andere gemeentes is deze regeling al ingevoerd. Leiden blijft echter doof voor de noodkreet van Leidse sportclubs en buurthuizen.