Ondernemers krijgen alsnog tijdens Corona-lockdown geheven Binnenhavengelden terug

Groenhazengracht Leiden

De Leidse bedrijfsvaart krijgt alsnog het bedrag terug dat zij tijdens de Corona-lockdown in 2022 moesten betalen aan Binnenhavengelden, terwijl zij in deze periode niet hun onderneming konden uitbaten. Dat heeft het college toegezegd na schriftelijke vragen van raadsleden Eli de Graaf en Thijs Vos.

In 2020 en 2021 had de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden.  Ook in een deel van 2022 was er een lockdown: Tot 26 januari 2022 konden ondernemers hun terrassen niet openen in verband met de lockdown en was het niet mogelijk voor de bedrijfsvaart om te varen. Maar in eerste instantie wilde het college voor 2022 geen kwijtschelding toepassen.

Partij Sleutelstad is blij dat in ieder geval de tijdens de lockdown geheven Binnenhavengelden alsnog teruggeeft aan ondernemers. Weliswaar gaat het om een klein bedrag (€4.319,10); Partij Sleutelstad is echter van mening dat het principieel onjuist is om belasting te heffen op diensten die wegens overheidsmaatregelen niet uitgebaat kunnen worden.

Het college wil de verlaging helaas niet toepassen op de precariobelasting, ondanks dat terraseigenaren met hetzelfde probleem zaten. Partij Sleutelstad beraadt zich nog of we zelf met een voorstel hieromtrent komen.