Partij Sleutelstad: Kwijtschelding Parkeerbelasting voor minima

© Rama (CC BY-SA 2.0)

De Parkeerbelasting is de enige lokale heffing waar geen kwijtschelding voor mogelijk is. Dat is ten onrechte vindt Partij Sleutelstad, want mobiliteit behoort geen luxebezit te zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom bij de nieuwe Verordening Kwijtscheldingsbeleid een amendement ingediend waarmee ook de parkeervergunning voor bewoners kwijtgescholden kan worden.

In Leiden komen minima in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale heffingen. Het gaat daarbij veelal om de afvalstoffen- en rioolheffing, maar ook voor belastingen als de OZB, de Binnenhavengelden en Precariobelasting. De Parkeerbelasting is daarentegen wel uitgesloten.

Het uitsluiten van de Parkeerbelasting dateert nog uit de tijd dat er alleen binnen de Singels sprake was van betaald parkeren. Inmiddels is betaald parkeren over bijna heel de stad uitgerold. Bovendien wordt de vermogensgrens verhoogd van €2.200,- naar €4.200,- waardoor meer mensen met een auto in aanmerking zullen komen voor kwijtschelding van de lokale lasten. Daarbij kan gedacht worden aan AOW’ers zonder pensioen en Leidenaren die hun baan of inkomen kwijt zijn geraakt, maar wel nog een oud autotje hebben.  

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Voor Leidenaren met een laag inkomen is autobezit al een forse kostenpost. De gemeente zou schappelijk moeten zijn en daar niet ook nog eens de kosten van een bewonersvergunning aan moeten toevoegen.”