Partij Sleutelstad stelt vragen over tijdelijke verkeerssituatie Stationsgebied

Vorige slide
Volgende slide

© Wijkvereniging Stationsgebied

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de tijdelijke verkeerssituatie in het stationsgebied. In verband met bouwwerkzaamheden is de Stationsgebied verlegd en is voor alle verkeersdeelnemers krappe ruimte beschikbaar. Daarnaast is de aanleg van het geleidestrook wederom vertraagd en wordt de voetgangersoversteekplaats bij herhaling geblokkeerd door geparkeerde auto’s en fietsen. De vragen worden naar verwachting begin februari beantwoord.

Door de jarenlange werkzaamheden aan De Geus en Octagon gaat dit deel van het Stationsgebied voor lange tijd op de schop gegaan. Sinds een paar weken is de Stationsweg verlegd. In de tijdelijke verkeerssituatie is voor alle verkeersdeelnemers slechts krappe ruimte beschikbaar, waarbij bus- en autoverkeer niet van fietsers en voetgangers zijn gescheiden. Door de grote bouwplaats die nodig is voor de werkzaamheden is daardoor een flessenhals ontstaan waar dagelijks dertigduizend verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, bussen) doorheen moeten.

Het college heeft in de zomer na waarschuwingen van de wijkvereniging Stationsgebied weliswaar publiekelijk benadrukt dat de tijdelijke verkeerssituatie voldoende veilig is en door de genomen maatregelen (opheffen voetgangersoversteekplaats, bussen te gast), waar gezamenlijk met verkeersdeskundigen toe gekomen is, zelfs veiliger zou worden dan nu het geval is. Partij Sleutelstad is hier niet gerustover, mede omdat verschillende verkeersmaatregelen en -voorzieningen in de praktijk niet op tijd aanwezig zijn of worden nageleefd.

Partij Sleutelstad heeft daarom vorige week schriftelijke vragen gesteld aan het college waarin we vragen naar hoe het college de verkeerssituatie beoordeelt en of het college bereid is om aanvullende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te garanderen.

Tevens wordt naar aanleiding van talrijke observaties en meldingen van de wijkvereniging Stationsgebied gevraagd naar verschillende aanvullende verkeersproblemen die zich voordoen op de stationsweg. Zo wordt de voetgangersoversteekplaats bij herhaling geblokkeerd door geparkeerde fietsen en auto’s (waaronder bouwvakkers en bezorgingsdiensten), is de aanleg van de blindengeleidestrook wederom vertraagd en gebruiken voetgangers regelmatig de weg in plaats van de stoep met gevaarlijke situaties tot gevolg. Enkele voorbeelden worden weergegeven in bovenstaande galerij.

Partij Sleutelstad heeft het college gevraagd om meer te handhaven en om de betreffende bezorgdiensten er op aan te spreken dat ze stoep en voetgangersoversteekplaats niet als parkeerplaats mogen gebruiken.

Ten slotte bevragen we het college over de stroeve omgang die plaatsvindt met de wijkvereniging en ondernemers. Ondanks dat de wijkvereniging meerdere malen – vanaf de zomer al – het college en de burgemeester heeft aangeschreven zijn er tot nog toe geen reacties gekomen. Ook het Aziatische restaurant Hotspot Central heeft de participatie aangekaart: de gemeente komt voortdurend terug op toezeggingen en wijzigt de uitvoering van de werkzaamheden zonder vooraankondiging. Partij Sleutelstad wil hier opheldering over en dat het college op korte termijn in gesprek gaat met de wijkvereniging.

Amendementen en moties van Partij Sleutelstad bij de wijziging van de Referendumverordening