Partij Sleutelstad blij met invoering jongerenraad

Partij Sleutelstad steunt van harte het initiatiefvoorstel van GroenLinks en Studenten voor Leiden om een jongerenraad in te voeren. Wel vraagt Partij Sleutelstad aandacht voor de stem van MBO’ers; zij dreigen tussen wal en schip te vallen. Andere aandachtspunten van onze fractie zijn de continuïteit van de jongerenraad en dat hun adviezen niet in een lade verdwijnen. Op dat laatste vlak heeft de raad ingestemd met een amendement van onze fractie.

In het ideaalbeeld van Partij Sleutelstad bestaat een jongerenraad uit alle jongeren: scholieren, studenten – waaronder nadrukkelijk MBO’ers, en werkende jongeren.

In het initiatiefvoorstel is er voor gekozen om (voor nu) de jongerenraad te beperken tot scholieren van het voortgezet. De initiatiefnemers hebben daar een aantal goede, logische redenen voor. De jongerenraad wordt nadrukkelijk ingebed in het burgerschapsonderwijs van middelbare scholen. Elf van de twaalf middelbare scholen hebben hun medewerking aan de jongerenraad toegezegd. Dat vergroot de slagingskans van het initiatief.

Het gevolg is wel dat MBO’ers tussen wal en schip vallen. De meeste MBO’ers hebben net als scholieren geen stemrecht en worden nu ook niet in de jongerenraad vertegenwoordigd. Ook vertegenwoordigen studentenbelangenorganisaties vaak alleen studenten van de universiteit en het HBO.

Partij Sleutelstad wil dat ook MBO’ers en werkende jongeren een duidelijkere stem krijgen.  Dat kan via de jongerenraad of door hun op een andere manier een adviserende stem te geven. Daarvoor was nu geen meerderheid voor, maar we zullen dit onder de aandacht blijven brengen.

Een ander voorstel kreeg wel een meerderheid, namelijk ons amendement om adviezen van de jongerenraad via een raadsvoorstel (en niet via een brief) aan de raad voor te leggen. Het voordeel hiervan is dat de raad expliciet moet besluiten welke adviezen zij wel en niet overneemt. Dit geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat adviezen van de jongerenraad niet vrijblijvend zijn.