Zachte landing voor huurders illegaal verkamerde panden

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van D66 en Partij Sleutelstad die het college oproept om zich extra actief in te spannen dat er alternatieve woonruimte komt voor de huurders van de 50 illegaal verkamerde panden in De Kooi, Noorderkwartier en Transvaal. Partij Sleutelstad staat voor een streng verkameringsbeleid. Tegelijkertijd vinden we dat huurders niet de prijs mogen betalen voor de fouten van huisjesmelkers.

In De Kooi, Noorderkwartier en Transvaal komt een algeheel verkamerverbod. De leefbaarheid in deze drie wijken staat als gevolg van verkamering zo onder druk dat er geen enkele kamer meer bij mag komen. In de Binnenstad worden de verkamerquota flink opgerekt en in de rest van de stad worden zelfs alle verkamerregels afgeschaft (iets waar Partij Sleutelstad zich flink tegen heeft verzet).

In de drie wijken met een verkamerverbod krijgen de 50 panden die sinds 2019 illegaal zijn verkamerd geen vergunning. Terecht, want de eigenaren hebben zich willens en wetens niet aan de verkamerstop gehouden én de leefbaarheid is in deze wijken al te ver gezakt. De verhuuders zijn verantwoordelijk om voor vervangende woonruimte te zorgen. Het is verboden om eenzijdig het huurcontract van deze studenten op te zeggen; dankzij het nieuwe huurbeleid kan de gemeente daar flink tegen optreden, onder andere met forse boetes en dwangsommen en het intrekken van verhuurvergunningen.

Tegelijkertijd hebben deze verhuurders de wet al eerder naast zich neergelegd; de kan is reëel dat zij zullen proberen hun huurders op straat te zetten.

Partij Sleutelstad wil actieve inzet van de gemeente om te voorkomen dat studenten op straat komen te staan zonder dat er alternatieve woonruimte is. Als de verhuurders hun plicht verzaken, dan kan gedacht worden aan een voorrangsregeling voor de bijna 500 nieuwe studentenwoningen die volgend jaar worden gerealiseerd. Wat Partij Sleutelstad zou ook het inzetten van de inkomsten uit boetes en dwangsommen om alternatieve woonruimte te huren een optie.