Partij Sleutelstad in de bres voor bereikbaarheid Stevenshof

© Gemeente Leiden

Partij Sleutelstad maakt zich zorgen om de bereikbaarheid van de Stevenshof als binnenkort het verkeersknooppunt Groote Vink op de schop gaat. Hoewel het verder een goed voorstel is dat de verkeersveiligheid ten goede komt, is over dit belangrijke punt in het voorstel nog niets geregeld. Duo-raadslid Ron Derogee (Partij Sleutelstad) heeft zich in de afgelopen commissievergadering daarom hard gemaakt voor concrete oplossingen.

De bereikbaarheid van de zuidwestelijke wijk van Leiden staat nu al onder druk. Derogee: “Bereikbaarheid is in de Stevenshof een grote zorg. De Stevenshof wordt al een lange tijd gekweld door drukte op de enige doorgaande route – de Stevenshofdreef. Toen eerder onderhoud plaatsvond aan de bruggen werd de Stevenshof geconfronteerd met enorme opstoppingen. Partij Sleutelstad wil voorkomen dat dit nu weer gebeurt.”

Partij Sleutelstad is niet de enige die zich zorgen maakt over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook veel bewoners hebben dit tijdens de participatie aangekaart, net als het CDA en de VVD. Een antwoord hierop werd echter vermeden tijdens de participatie. Dat zou er pas komen als definitief is besloten over de herinrichting.

Derogee wil voorkomen dat pas als de ‘schop in de grond gaat’ nagedacht wordt over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Hij kwam daarom tijdens de afgelopen commissievergadering alvast met twee concrete oplossingen: het openstellen van de busbrug tussen de Rijndijk en Hoge Morsweg tijdens de werkzaamheden en het aanpassen van de openingstijden van de Waddingerbrug tijdens de werkzaamheden. “Nu gaat de brug open voor iedere roeiboot met een mast. Beperk dat tot bepaalde blokken zodat opstoppingen worden voorkomen.”

Verkeerswethouder Ashley North heeft Partij Sleutelstad en het CDA toegezegd dat hij er alles aan gaat doen om de bereikbaarheid zo veel mogelijk op orde te houden en hier in het definitieve besluit op terug zal komen. Indien noodzakelijk zal North overwegen om de busbrug inderdaad open te stellen. Over de Waddingerbrug zal pas uitsluitsel volgen nadat gesprekken met de provincie zijn afgerond.  

Ten slotte wil Partij Sleutelstad dat bewoners ook bij de uitwerking van het uitvoeringsbesluit goed betrokken worden. In het huidige voorstel is het voornemen om de participatie grotendeels te beperken tot informeren en alleen bij zaken als de soort beplanting actiever betrekken. Partij Sleutelstad diende daarom samen met de SP een motie in die het college opriep om bewoners op een hoger niveau te betrekken (‘adviseren’) en hen daarbij ook mee te laten denken over de bereikbaarheid van de Stevenshof tijdens de werkzaamheden. Hoewel ook Partij voor de Dieren en Studenten voor Leiden voor hebben gestemd, werd de motie uiteindelijk met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen.