Meer geld naar veiligheid: Stedelijke Jeugdaanpak Stevenshof en aanpak ondermijning voortgezet dankzij voorstellen Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad heeft bij de begroting twee successen behaald op het vlak van veiligheid. Dankzij voorstellen van duo-raadslid Ron Derogee worden zowel de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof als de inzet van BIBOB-onderzoeken in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit voortgezet. Beiden zouden eigenlijk volgend jaar aflopen.

Beschietingen in een woonwijk, een handgranaat in een bedrijfspand, samenscholingsverboden op schoolpleinen. Het zijn zaken die je met de grote steden associeert en niet met Leiden. Toch is het een greep uit zaken die zich de afgelopen maanden voordeden in onze stad.

Tegelijkertijd blijft het aantal signalen van ondermijning in Leiden jaar na jaar toenemen en is jeugdoverlast in verschillende wijken een hardnekkig probleem.

Partij Sleutelstad heeft zich bij de begroting hard gemaakt om meer inzet van de gemeente op het thema veiligheid. Met resultaat! Zowel de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof als de inzet BIBOB-onderzoeken worden voortgezet.

Stedelijke Jeugdaanpak Stevenshof

Jeugdoverlast is een aanhoudend probleem in de Stevenshof. Daarom werd vorig jaar op voorstel van de VVD, Partij Sleutelstad en PvdA de Stedelijke Jeugdaanpak uitgebreid naar de Stevenshof. Deze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein, het veiligheidsdomein en onderwijs met een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere.

Door gebrek aan budget zou de aanpak volgend jaar aflopen. Het aantal overlastmeldingen blijft echter hoog. In de afgelopen weken nog was sprake van noodbevelen, een steekincident en 50 jongeren die uit wraak met elkaar op de vuist wilden.

Inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof blijft daarom onmisbaar. Dankzij ons amendement is er ook in 2024 geld beschikbaar voort voortzetting. Dat jaar zal ook een evaluatie plaatsvinden over het structureel verhogen van het budget van de Stedelijke Jeugdaanpak.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Het tweede voorstel waarborgt de inzet van BIBOB-onderzoeken bij signalen van ondermijning in 2024 en 2025. Concreet leiden BIBOB-onderzoeken er toe dat vergunningen worden geweigerd of ingetrokken kunnen worden. Daarmee wordt voorkomen dat de criminaliteit zich ook in de bovenwereld manifesteert.

Het aantal signalen van ondermijningen blijft in Leiden jaar na jaar groeien. De capaciteit van de gemeente is onvoldoende om alle signalen op te pakken. Op initiatief van Partij Sleutelstad, CDA en VVD is daarom vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld om de capaciteit te vergroten zodat meer signalen kunnen worden opgepakt. Dat budget loopt echter in 2023 af. Zonder verlenging zou de gemeente nog maar slechts 30% van alle signalen kunnen oppakken.  Met het amendement van Partij Sleutelstad komt er ook in 2024 en 2025 extra capaciteit.