Parkeerbeleid

Voor de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Leiden is het van groot belang dat er voldoende (betaalbare) parkeermogelijkheden in Leiden zijn. Wij ondersteunen de transitie naar meer duurzame vervoersmiddelen, maar de auto is en blijft voorlopig voor veel Leidenaren belangrijk, zo niet essentieel vervoersmiddel van en naar o.a. werk, familie en recreatie. Bovendien beïnvloedt het parkeerbeleid de aantrekkelijkheid van het wonen, bezoeken en winkelen in Leiden. Wij pleiten daarom voor een parkeerbeleid met realistische parkeernormen en betaalbare tarieven.

Het in evenwicht houden van de vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen is evenwel een lastige opgave. Leiden is al de kleinste grote stad van Nederland en met een bouwopgave van 12.000 woningen zal de openbare ruimte alleen maar schaarser worden. Daarom zal parkeren veel meer geconcentreerd moeten worden in parkeergarages en inwendige parkeerplaatsen.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Onze standpunten

Twee uur gratis parkeren

Ter bevordering van de Leidse middenstand en aantrekkelijkheid van de Binnenstad, wil Partij Sleutelstad twee uur gratis parkeren in parkeergarages in de binnenstad invoeren. Dat voorkomt dat Leidenaren bij winkelcentra in de buurgemeentes gaan winkelen, die allen lagere tarieven hebben. We bevorderen dan bovendien het parkeren in de parkeergarages in plaats van de openbare ruimte.

Realistische parkeernormen

Partij Sleutelstad onderschrijft de transitie van de auto naar fiets en OV, maar de gemeente mag niet op de zaken vooruit lopen. De auto blijft een belangrijk, zo niet essentieel vervoersmiddel voor veel Leidenaren en dat vereist realistische parkeernormen. Te optimistische ambities mogen er niet toe leiden dat Leidenaren noodgedwongen geen auto meer kunnen bezitten. Het mag er zeker niet toe leiden dat het voor Leidenaren met een lager inkomen onmogelijk of onbetaalbaar wordt om een eigen auto te bezitten.

Benut parkeergarages; minder parkeren in de openbare ruimte

Leiden is de kleinste grote stad van Nederland en heeft bovendien een bouwopgave van 12.000 woningen. Dat maakt parkeren in de openbare ruimte een zware belasting. Parkeren dient daarom veel meer geconcentreerd te worden in parkeergarages en op eigen terrein. Helaas worden de in afgelopen collegeperiodes gerealiseerde parkeergarages nog altijd beperkt benut. Door parkeren in parkeergarages goedkoper te maken en in de openbare duurder dient dit te worden gecorrigeerd.

Fietsparkeren

Naast de auto, is ook de fiets een belangrijk vervoersmiddel en wij willen het gebruik daarvan nog verder stimuleren. Dat vereist ook dat er voldoende plaatsen zijn waar je je fiets (veilig) kunt stallen en daar schort het nu nog aan. Te vaak worden fietsen daarom (noodgedwongen) op de stoep gezet, wat tot belemmeringen leidt voor voetgangers en in het bijzonder mindervaliden en ouderen. Wij willen daarom dat er meer openbare fietsenstallingen komen en dat fietsparkeren een prominentere rol krijgt in het parkeerbeleid.

Ons Werk: