Partij Sleutelstad vraagt Lenferink om steun aan Burgemeestersmanifest tegen ondermijnende drugscriminaliteit

Afgelopen week presenteerden de burgemeesters van 36 grote en kleine gemeentes een manifest tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Zij pleiten voor meer geld voor politie en legalisering van softdrugs. Partij Sleutelstad wil dat Leiden zich ook aansluit bij dit manifest en zich hard gaat maken voor de vier kernpunten die de burgemeesters formuleren. Daarom stelde duo-raadslid Thijs Vos afgelopen donderdag een rondvraag aan burgemeester Lenferink.

Het manifest bestaat uit vier pijlers: “Pak en pluk criminelen”, “Breek de gouden roltrap af” *door te investeren in de gehele strafrechtketen), “Haal het verdienmodel weg” (door legaliseren softdrugs) en “Mobiliseer de samenleving”. Wat betreft Partij Sleutelstad vier essentiële elementen om de ondermijnende criminaliteit en de grote problemen die zij de maatschappij oplevert succesvol terug te dringen. Het lijkt ons daarom verstandig als Leiden zich ook aansluit bij het manifest en de lobby van de burgemeesters richting Den Haag, waarbij inmiddels ook burgemeesters Halsema van Amsterdam en Van Zanen van Den Haag hebben aangesloten.

Burgemeester Lenferink gaf in zijn beantwoording aan hier niet op in te zullen gaan omdat hij de meerwaarde van een manifest niet ziet. Wel staat hij inhoudelijk achter de inhoud van het manifest.

Partij Sleutelstad zet in haar verkiezingsprogramma krachtig in op het bestrijden van drugscriminaliteit en -overlast, onder andere met meer toezicht op straat en voortzetten en investeren in het Leidse programma tegen ondermijning, het instellen van drugsvrije zones rond scholen en inzetten van de Omgevingswet om overlastgevende coffeeshops uit woonwijken te weren, en een actieve lobby naar het Rijk voor een gereguleerde wietteelt. Bij de behandeling van de kaderbrief diende Partij Sleutelstad samen met de VVD voorstel in om te investeren op veiligheid en niet te bezuinigen.