Teken de petitie! Geen diskgolfbaan in polderpark Cronensteyn

Sportwethouder Paul Dirkse heeft een subsidie toegekend voor het aanleggen van een discgolfbaan in het unieke polderpark Cronensteyn. De baskets en werpplekken passen niet in dit cultuurhistorische landschap. Het gooien met frisbees zal zowel de natuur verstoren als de natuurvriendelijke recreatie waar het park voor bedoeld is. Een onzalig plan. Teken daarom de petitie om geen discgolfbanen aan te leggen in Cronensteyn.

Steeds vaker staan de Leidse parken onder druk. Eerder moest een referendum aan te pas komen om te voorkomen dat in het Roomburgerpark een kunstgrashockeyveld zou worden aangelegd. Partij Sleutelstad vindt dat het tijd wordt dat onze Leidse parken meer bescherming krijgen. Wij pleiten in ons programma daarom voor een monumentenstatus voor parken als Cronensteyn en het Roomburgerpark. Een gezamenlijke motie van de ons, de SP en de Partij voor de Dieren werd eerder helaas verworpen.

Teken de petitie!