Tijdelijk meer geld voor PS|Theater

Promotiemateriaal voor voorstelling 'Wij zijn de stad' (© PS|Theater )

Partij Sleutelstad heeft samen zeven andere Leidse fracties tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld voor Stadsgezelschap PS|Theater. Doordat eerdere bijdrages vanuit de gemeente wegvallen staat het Stadsgezelschap voor grote financiële problemen. Daardoor is het voortbestaan van PS|Theater in gevaar. 

Het PS|Theater deed bij het horen inspreken in de commissie Werk & Middelen een noodoproep. De problemen van het stadstheater zijn niet nieuw. In 2020 werd daarom al op initiatief van ChristenUnie en Partij Sleutelstad een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld om 2021 en 2022 te overbruggen. Met het wegvallen van deze incidentele bijdrages staat het stadsgezelschap echter weer opnieuw voor dezelfde financiële problemen.

De gemeenteraad heeft dit jaar opnieuw een bijdrage beschikbaar gesteld na de noodoproep van artistiek leider Pepijn Smit. Partij voor de Dieren ontdekte dat er binnen de cultuurbegroting in 2023 per abuis een bedrag van €45.000,- teveel bestemd Lakenhal was en stelde voor om dit geld in te zetten om het voorbestaan van het theater voorlopig te redden. Partij Sleutelstad en zes andere fracties sloten zich hierbij aan.

De extra bijdrage is een tijdelijke oplossing. Van belang is daarom dat er snel naar een structurele oplossing wordt gezocht.