PS wil geen verlenging van financiering Leiden International Centre

Zetten we de financiering van het Leiden International Centre voort of zetten we de subsidie stop? Later dit jaar moet de gemeente hier een definitief besluit over nemen. Partij Sleutelstad vindt dat er betere prioriteiten zijn. Duo-raadslid Marcel Mioch pleitte er tijdens het debat over de Kaderbrief daarom voor om de financiering niet te verlengen en diende daar een motie over in.

Het Leiden International Centre (LIC) is de organisatie die activiteiten organiseert voor integratie en ontmoeting van ‘internationals’. Duo-raadslid Marcel Mioch: “Wie is eigenlijk de doelgroep? Expats van grote bedrijven en internationale studenten. Niet de ‘internationals’ die in de middenmoot of onderkant van de samenleving zitten.”

Partij Sleutelstad heeft de afgelopen tijd veel inwoners gesproken die tot de doelgroep van het LIC behoren, bijvoorbeeld tijdens onze marktkraam-acties. Opmerkelijk is dat niemand van de internationals die we spreken überhaupt ooit gehoord heeft van het Leiden International Centra.

Mioch wijst er verder op dat veel van de activiteiten van het LIC ook al door andere organisaties worden uitgevoerd en dat deze organisatie veel reclame maakt voor talloze partijen en bedrijven die niet eens gevestigd zijn in Leiden of zelfs de regio. Mioch verbaast zich daarover: “Dat is geen ondersteuning van de lokale werkgelegenheid. Toch geven we er wel subsidie aan uit.”

Los hiervan is Partij Sleutelstad van mening dat Leiden niet eindeloos moet aansturen op het aantrekken van expats, arbeids- en kennismigranten en (internationale) studenten. Dat leidt tot nog meer krapte op de woningmarkt en draagt bij aan huurprijzen in de vrije sector die tot astronomische hoogtes stijgen.

Redenen genoeg voor Mioch om samen met de ChristenUnie een voorstel te schrijven om de financiering van het Leiden International Centre niet te verlengen. Steun wist hij te verkrijgen van de SP en de Partij voor de Dieren. Een meerderheid stemde echter tegen.