Trek de stekker uit de Leidse Ring Noord

© Marcel Mioch

De Leidse Ring Noord wordt weer vele malen duurder. Geen enkel bedrijf wil de opdracht voor het begrote bedrag uitvoeren. Daarom wil het college dat Leidenaren opnieuw diep in de buidel tasten voor de ringweg. En dan is het einde nog lang niet in zicht. Partij Sleutelstad vindt dat al die tientallen miljoenen beter aan zaken kan worden uitgegeven waar de Leidenaar wat aan heeft dan een bodemloze put. Daarom wil Partij Sleutelstad dat de stekker per direct uit de Leidse Ring Noord wordt getrokken.

De nieuwste overschrijdingen hebben betrekking op de Leiderdorpse tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan en op het Leidse tracédeel Plesmanlaan. Door complicaties en prijsstijgingen wil geen enkel bedrijf de opdracht uitvoeren onder het plafondbedrag. De gemeente wil dit plafond met een geheim bedrag verhogen; anders eindigt de aanbesteding zonder gunning en moet van vooraf aan begonnen worden. Bij de Plesmanlaan is er wel een aannemer geselecteerd, maar kan al een jaar lang niet gestart worden omdat er geen onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Hiertegen zijn twee juridische procedures gestart.

Het college heeft geheimhouding op de hoogte van de nieuwe overschrijdingen gelegd, maar in de kaderbrief valt te lezen dat de jaarlijkse afschrijvingslast met €550.000,- wordt verhoogd. Gezien bij infrastructuurprojecten met een combinatie van afschrijvingstermijnen van 10, 40 en 60 jaar wordt gewerkt, gaat het om een enorme overschrijding. Daar bovenop wordt ook nog een geheim bedrag onttrokken uit de reserve prijsstijgingen.

Bodemloze put

Duo-raadslid Ron Derogee stelde in de commissie de eindeloze stroom geld naar het bereikbaarheidsproject aan de orde: “De Leidse Ring Noord is de moneypit van Leiden. Toen begin jaren 10 met de plannen werd gestart ging het nog om enkele tientallen miljoenen. Vervolgens bleek in 2019 dat de ringweg vele malen duurder wordt en moest de kostenraming bijgesteld worden op 155 miljoen, waar eerder dit jaar weer 20 miljoen bijkwam. Bovenop die 175 miljoen komt nu dit geheime bedrag.”

Het einde is nog lang niet bereikt: De tracédelen Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg-West zijn nog gebaseerd op het prijspeil 2019. Binnen de gemeente wordt al rekening gehouden dat de Willem de Zwijgerlaan – met 76 miljoen veruit het duurste tracédeel – zomaar 30% duurder kan worden. Als dat tracédeel er überhaupt gaat komen. Stikstofberekeningen zijn namelijk nog niet uitgevoerd en bewonersinitiatieven uit Noord en de Merenwijk maken zich al klaar voor rechtszaken en een referendum. Indien succesvol, zijn de investeringen in de Leidse Ring Noord sowieso voor niks.

Stekker uit de ringweg

Fractievoorzitter Thijs Vos was bij de algemene beschouwingen kraakhelder: “De Leidse Ring Noord is een strop om de financiën van de gemeente. Een geldverslindend prestigeproject dat een verwaasloosbare reistijdwinst oplevert. Het verkeer staat straks gewoon weer vast.”

De kapitalen belastinggeld die in de ringweg worden gestoken kunnen ook aan zaken worden uitgegeven waar de Leidenaar wat aan heeft, zoals zorg, veiligheid, armoedebeleid of lastenverlichting.

Bij het debat over de Kaderbrief diende Partij Sleutelstad daarom een voorstel in om alsnog de stekker uit de Leidse Ring Noord te trekken. Dat kan nu nog, omdat over de Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg-West nog geen definitieve besluiten zijn genomen, de aanbesteding van Engelendaal en de Oude Spoorbaan zonder gunning is vastgelopen en bij de Plesmanlaan is de schop nog niet in de grond gegaan. De gemeente kan zich hier nog uit onderhandelen.

De coalitiepartijen, gesteund door oppositiepartij VVD, kozen er helaas voor om de Rubicon over te gaan. Alleen SP, Partij voor de Dieren en Studenten voor Leiden steunden de motie. Dit gaat de gemeente nog heel veel belastinggeld kosten…