Voorstellen Partij Sleutelstad voor extra woningen in de Stevenshof en de Merenwijk

Partij Sleutelstad heeft in de afgelopen gemeenteraad voorstellen gedaan om extra woningen toe te voegen in de Stevenshof en de Merenwijk. In beide wijken kunnen senioren niet doorstromen en jongeren geen woning in de eigen wijk vinden.

In de Stevenshof worden komende jaren naar verwachting 0 woningen toegevoegd. De Stevenshof is daarin uniek. In alle andere wijken zijn er in ieder geval op kleine schaal bouwprojecten. Toegegeven: Bouwen in de Stevenshof is geen makkelijke opgave. De wijk is bijna volledig volgebouw. Bouwen zou al snel ten koste van het groen gaan. Toch zijn er nog wel een paar denkbare locaties waar wellicht beperkt de hoogte in kan worden gegaan en voorzieningen in de plinten kunnen worden geplaatst. Partij Sleutelstad heeft daarom voorgesteld om samen met de wijk te verkennen welke geschikte locaties er zijn en of hier draagvlak voor is.

Indien er écht geen geschikte locaties zijn, dan heeft Partij Sleutelstad ook een ander alternatief. De Stevenshof kent een aantal locaties met woningen die oorspronkelijk bedoeld waren voor senioren, maar in de loop der jaren beschikbaar zijn gekomen voor verschillende doelgroepen. Het gaat dan onder andere om de Dijkhoffslaan, Amsterdams Jufferspad en Groenrand. Via lokaal maatwerk – het verlenen van voorrang – zouden deze weer voor senioren uit de Stevenshof bestemd kunnen worden.

Oude Brandweerkazerne

Voor de Merenwijk heeft Partij Sleutelstad een concrete locatie op het hoog om woningen toe te voegen: de oude brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan. Deze brandweerkazerne wordt niet langer gebruikt. Het college houdt vast aan een voornemen uit de vorige eeuw om op deze locatie een treinstation te realiseren.

De wijkvereniging Merenwijk riep eerder dit jaar op om het voorgenomen station te schrappen en deze locatie te benutten voor het toevoegen van extra woningen.

Partij Sleutelstad steunt deze oproep en heeft hier daarom samen met Studenten voor Leiden een voorstel voor gedaan. Wat ons betreft heeft de Merenwijk meer aan extra woningen dan aan een treinstation. De wijk ligt immers 5 à 10 minuten fietsen van het station, terwijl er tegelijkertijd nauwelijks locaties voor woningbouw beschikbaar zijn in de Merenwijk.

De brandweerkazerne is bovendien eigendom van de gemeente Leiden. Daarmee heeft de gemeente een grote mate van invloed op het type woningen op deze locatie gerealiseerd wordt. Zij kan er bijvoorbeeld op sturen dat er corporatie- en betaalbare koopwoningen komen. Daar is immers een groot tekort aan.

De gemeente wil de locatie voorlopig gebruiken voor tijdelijke huisvesting van bijzondere doelgroepen (iets wat lastig uitvoerbaar blijkt te zijn). Wat Partij Sleutelstad betreft wordt dat streven geïntegreerd in het bouwplan.

Update: Helaas zijn onze beide voorstellen verworpen.