Verzet tegen Leids participatiebeleid groeit

Geen meerderheid, wel een duidelijk signaal. Vijf oppositiepartijen en coalitiepartij CDA steunden een motie van Partij Sleutelstad waarin wordt afgestapt van het huidige participatiebeleid bij bouwprojecten waarbij inspraaktrajecten door projectontwikkelaars zelf worden uitgevoerd, maar de regie weer bij de gemeente wordt gelegd en het college wordt verzocht om bewoners nadrukkelijk juist ook over de bepalende elementen van bouwprojecten (hoogte, volume, etc.) te laten participeren in plaats van alleen over zaken in de marge.

De afgelopen vier jaar is het in Leiden vaak misgegaan bij de participatie over de vele bouwprojecten die in onze stad gaan verrijzen: Er kan alleen over kleinigheden worden geparticipeerd (de kleur van de wipkip, het soort struiken, etc.), bezwaren worden al te gemakkelijk gepasseerd en terwijl omwonenden soms maanden- of jarenlang niets horen, vindt tussen gemeente en ontwikkelaar juist actief afstemming plaats. In de praktijk staat het belang van de projectontwikkelaar centraal. Het leidde tot veel onvrede en conflicten.

Sinds de start van de nieuwe raadstermijn hebben bewonersgroepen het tekort schietende participatiebeleid meermaals in de commissie Stedelijke Ontwikkeling aan de orde gestelde. Het begon met een ‘frontale aanval’ van de wijkvereniging Cronestein op het Leidse participatiebeleid naar aanleiding van het bouwproject Watergeuskade. Drie weken later werden gelijksoortige problemen in de Lage Mors en Zuidwest aangekaart door respectievelijk SOS Mors en een Vereniging van Eigenaren. Bij de Raad van State loopt nog een rechtszaak die bewoners tegen de gemeente over LEAD hebben aangespannen.

Partij Sleutelstad wil dat het participatiebeleid bij bouwprojecten op de schop gaat. Fractievoorzitter Thijs Vos diende daarom tijdens het debat over het coalitieakkoord een motie in waarin verzocht werd om 1) de regie weer bij de gemeente te leggen, 2) wanneer dit (juridisch) niet kan, de uitvoering door derden kritischer te toetsen, 3) ook participatie over zaken als hoogte en volume toe te staan, en 4) om deze verzoeken op korte termijn in de relevante verordening en beleidsstukken te verwerken.

De zes partijen die het voorstel steunden vertegenwoordigen 14 zetels in de raad. Een derde van de Leidse gemeenteraad wil dus dat de participatie bij bouwprojecten op de schop gaat. Word vervolgd…