Aangenomen: Gemeenteraad zet streep door Parel35

© Oasa Architects

De gemeenteraad heeft een streep gezet door de bouw van een enorme kubuswoning (“Parel35”) op het Waardkerkplein (Havenwijk). De zogenaamde ‘Parel’ detoneert volledig met de omgeving; omwonenden zijn tegen. Instructies vanuit de gemeente om bewoners inspraak te geven zijn door de ontwikkelaar genegeerd. Een zeer ruime meerderheid schaarde zich achter een motie van Partij Sleutelstad om het college te verbieden de grond te verkopen aan de ontwikkelaar.

De kubuswoning is onderdeel van het Leidse Parel-project, waarbij op 71 lege plekken woningen met een afwijkende architectuur worden gerealiseerd. Veelal op, tussen of naast bestaande gebouwen. Uitgangspunt van het project zelf was dat er eerst participatie moest plaatsvinden én dat als er geen draagvlak onder omwonenden is, een Parel er niet komt. Hoewel in potentie een mooi idee, gaat dit in de praktijk voortdurend verkeerd. Parel35 is hier – in negatieve zin – een schoolvoorbeeld van.

Participatie en zelfs communicatie naar omwonenden hebben hier in het geheel ontbroken. Ondanks dat dit project al vijf jaar loopt, heeft er nooit een participatiebijeenkomst, enquête of zelfs maar een informatiebrief plaatsgevonden. Slechts twee omwonenden zijn door de ontwikkelaar naar hun mening gevraagd. De rest van de buurt kwam pas achter het bestaan van het plan toen er in 2022 grondonderzoeken plaatsvonden.

Dieptepunt was dat de nabestaanden in de krant moesten lezen dat de herdenkplaats voor twee overleden jongeren moest wijken voor de komst van de kubuswoning.

Participatie-instructies gemeente genegeerd

Partij Sleutelstad kaartte het gebrek aan participatie en communicatie eerder al middels mondelinge, technische en schriftelijke vragen aan. Naar aanleiding daarvan heeft het college in juni 2022 de ontwikkelaar de opdracht gegeven dat er eerst breder en meer geparticipeerd moest worden voordat een vergunningsaanvraag ingediend kon worden en dat er op de website uitgebreider geïnformeerd moest worden over het Parel-project.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “De initiatiefnemer heeft zich niets aangetrokken van deze aanwijzingen, maar is juist overgegaan tot een vergunningsaanvraag. Er heeft geen bijeenkomst, enquête of andere vorm van consultatie plaatsgevonden. Zelfs niet een brief om de buurt te informeren. In plaats daarvan heeft de Parel-organisatie het tegenovergestelde gedaan: de informatiewebsite is uit de lucht gehaald.”

Verbod grondverkoop

Het is onacceptabel dat een ontwikkelaar zo met bewoners om gaat. Daarom hebben we een motie ingediend die het college verbiedt om de grond waar Parel35 op moet komen te verkopen aan de ontwikkelaar. Het bouwplan kan dan niet uitgevoerd worden. In een door Partij Sleutelstad geïnitieerd commissiedebat bleek dat bijna alle partijen tegen de komst van Parel35 waren (om meer redenen dan alleen de participatie). Uiteindelijk werd onze motie met 34 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.