Vrijwilligers sportverenigingen betalen volle pond aan parkeertarieven: PS stelt vragen over parkeersituatie Sportpark De Mors II

Het parkeerterrein bij sportpark De Mors II (© Google Maps)

Vrijwilligers van sportverenigingen in Sportpark De Mors II betalen sinds de uitbreiding van betaald parkeren volle pond aan parkeerkosten. De verenigingen vrezen dat vrijwilligers daarom zullen afhaken. Tegelijkertijd heeft het CBR wel gratis parkeerplaatsen toegewezen gekregen. Duo-raadslid Ron Derogee heeft daarom actualiteitsvragen gesteld over de parkeersituatie in Sportpark De Mors II.

Sinds week 20 zijn er op de parkeerterreinen bij Diok en bij Sporting Leiden 85 parkeerplekken geoormerkt door het CBR, 35 op het parkeerterrein bij Diok en 50 op het parkeerterrein bij Sporting Leiden. De sportverenigingen zijn verbaasd dat dit zonder overleg heeft plaats gevonden en vragen zich af waarom het CBR wel parkeerplekken krijgt toegewezen en de verenigingen niet.

  1. Is het college bekend met het feit dat het CBR 80 parkeerplekken heeft gekregen/ zich heeft toegeëigend? Zo ja op welke wijze is dit dan geregeld?
  2. Als deze parkeerplekken van het CBR zijn, vallen deze dan ook onder het parkeertarief of hoeft voor deze plekken niet betaald te worden?
  3. Als deze parkeerplekken gratis zijn voor klanten van het CBR, hoe gaat e.e.a. dan gehandhaafd worden?

Omdat er op beide parkeerterreinen geen sprake is van het dubbeltjes tarief en het volle pond betaald moet worden om bij de club te parkeren, zijn de sportverenigingen bang dat zij daardoor vrijwilligers gaan verliezen en dat is in een tijd waar er toch al een te kort is aan vrijwilligers niet wenselijk.

  1. Is het college bereid om aan Diok en Sporting Leiden een aantal parkeerplekken toe te wijzen, zodat hun vrijwilligers van 09.00 tot 19.30 uur, van maandag t/m vrijdag, hun vrijwilligerswerk bij de club kunnen doen zonder dat zij worden opgezadeld met hoge parkeerkosten?

Wethouder Ashley North is niet bereid om een aantal parkeerplaatsen aan DIOK en Sporting Leiden toe te wijzen. Hij bevestigde dat het CBR inderdaad wel parkeerplaatsen is toegewezen, maar dat dit is gebaseerd op afspraken die al in 2004 tussen het toenmalige college en het CBR zijn gemaakt.