Amendement: Geen weigering publieksinitiatieven o.b.v. subjectieve gronden

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD (38) Tegen: ChristenUnie (1) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019, BESLUIT: Besluitpunt RV 19.0037 […]

Partij Sleutelstad maakt Participatieverordening Burgervriendelijker

Vanavond is de nieuwe participatie- en inspraakverordening in de gemeenteraad behandeld. De raad heeft ingestemd met drie amendementen van Partij Sleutelstad en D66 die de verordening burgervriendelijker maken

Amendement: Register Publieksinitiatieven

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD (23) Tegen: GL, PvdA, SP,ChristenUnie (16) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019, BESLUIT:Besluitpunt RV 19.0037 te wijzigen: […]

Amendement: Term Burgerinitiatief blijven hanteren

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD (38) Tegen: ChristenUnie (1) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019. BESLUIT: Besluitpunt RV 19.0037 […]