Motie: Wijkbeheerders blijven aanspreekpunt voor meldingen en klachten van bewoners(organisaties)

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.t.b. Status: n.t.b. Voor: n.t.b. Tegen: n.t.b.  Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat De gemeente op 12 juli 2022 per brief aan bewonersorganisaties heeft laten weten dat zij niet langer bij […]

Schriftelijke Vragen: Sociaal Pension Transvaal

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: n.t.b. Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad)   Antwoorden Antwoorddatum: n.v.t. Nog niet beantwoord.

Schriftelijke Vragen: De nieuwe rol van wijkbeheerders

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 oktober 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op 12 juli d.d. ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente Leiden waarin werd bericht dat wijkbeheerders een nieuwe rol en naam krijgen. Waar ze eerst een ‘vooruitgeschoven post van Beheer’ waren voor de openbare ruimte en vanuit die rol diverse verantwoordelijkheden hadden op […]

Partij Sleutelstad positief over nieuwe Visie op Dienstverlening

Partij Sleutelstad is positief over de nieuwe Visie op Dienstverlening ‘Leiden: Goed voor elkaar’. In de visie komen veel punten terug waar Partij Sleutelstad in het verleden en in ons verkiezingsprogramma aandacht voor heeft gevraagd, zoals persoonlijk contact, begrijpelijke taal en keuzevrijheid voor gebruikers van gemeentelijke diensten. Het is nu zaak om deze visie naar […]

Partij Sleutelstad stelt vragen over de nieuwe rol van de gemeentelijke wijkbeheerder

De gemeentelijke wijkbeheerder krijgt een nieuwe rol en naam. Vergroening en participatie krijgen prioriteit; andere taken worden juist gedeprioriteerd of afgestoten. Partij Sleutelstad heeft hier een aantal vragen aan het college over gesteld. Op 12 juli 2022 ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente waarin is aangekondigd dat wijkbeheerders, simpel gezegd de contactpersonen van stedelijk […]

Weer ruimte voor zonnepanelen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk

Het wordt weer mogelijk om zonnepanelen op daken te plaatsen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk. Dat was praktisch onmogelijk geworden doordat de welstandsregels alleen ‘terracotta’-gekleurde panelen toestaan, die niet alleen duurder zijn en minder energie leveren, maar zelfs nauwelijks nog leverbaar zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom een motie van D66 en VVD […]