Partij Sleutelstad stelt vragen over de nieuwe rol van de gemeentelijke wijkbeheerder

Alleen ter illustratie (© Gemeente Leiden)

De gemeentelijke wijkbeheerder krijgt een nieuwe rol en naam. Vergroening en participatie krijgen prioriteit; andere taken worden juist gedeprioriteerd of afgestoten. Partij Sleutelstad heeft hier een aantal vragen aan het college over gesteld.

Op 12 juli 2022 ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente waarin is aangekondigd dat wijkbeheerders, simpel gezegd de contactpersonen van stedelijk beheer, een nieuwe rol en naam krijgen. Waar ze eerst een ‘vooruitgeschoven post van Beheer’ waren voor de openbare ruimte en vanuit die rol diverse verantwoordelijkheden hadden op het vlak van leefbaarheid, groen en participatie, worden ze nu als ‘projectleider vergroening en bewonersparticipatie’ primair verantwoordelijk voor vergroening, biodiversiteit en bewonersparticipatie.

Volgens de brief zullen bepaalde taken niet langer door de wijkbeheerders worden uitgevoerd. Een deel daarvan zal voortaan door andere ambtenaren worden uitgevoerd. Zo wordt genoemd dat het niet langer mogelijk is om klachten en meldingen bij de wijkbeheerder door te geven.

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld over deze veranderingen. Wat ons betreft moet de prioritering van vergroening er niet toe leiden dat andere leefbaarheidsaspecten juist in het gedring komen. Daarnaast hebben we bij de Visie op Dienstverlening aan de orde gesteld dat het haaks op de uitgangspunten van deze visie (persoonlijk en toegankelijk) dat het niet meer mogelijk is om rechtstreeks bij de wijkbeheerder meldingen en klachten te doen. Hierover volgt mogelijk een motie bij de begroting.