Amendement: Geef (toekomstige) gebruikers een stem

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Wensen en bedenkingen huisvesting moderne bibliotheek Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023 Besluit bij besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen: […]

Amendement: Vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de tijdelijke bibliotheek

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Wensen en bedenkingen huisvesting moderne bibliotheek Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, Besluit bij besluitpunt 1. de volgende wens toe te voegen: Om tijdens […]

Amendement: Geen verhoging van de lokale lasten in tijden van koopkrachtcrisis

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos, Eli de Graaf Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT In 2023 éénmalig […]

Amendement: Herstel de collectieve zorgverzekering in ere

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Structureel met ingang van 2023 945.000 […]