Amendement: Een toegankelijke binnenstad voor mindervaliden

AMENDEMENT: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, PvdA Onderwerp: Programmaplan Binnenstad 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 janua ri 2O2O, BESLUIT: Aan Besluitpunt 1.d […]

Amendement: Voorkomen parkeerdruk omliggende wijken

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, BESLUIT: Het volgende punt […]

Amendement: Geen ligplaatsvergunning meer voor tweetakt buitenboordmotoren vanaf 1 januari 2020

AMENDEMENT: Datum: 21 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD, PvdA  Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD (9) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP ChristenUnie (28)  Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018, BESLUIT: Artikel […]

Amendement: Overschrijven pleziervaartuigenvergunning na overlijden

AMENDEMENT: Datum: 21 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP  Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 21 juni 2018, BesluitArtikel […]