Bijdrage Maarten Kersten bij behandeling Parkeerbelastingverordening

Bijdrage Maarten Kersten bij behandeling Parkeerbelastingverordening Datum: 15 december 2020 (Gemeenteraad) In het voorliggende voorstel worden te drastische verhogingen van de parkeerbelastingen voorgesteld. De verviervoudiging van de tweede parkeervergunning en verzevenvoudiging van de derde vergunning jaagt huishoudens met honderden euro’s op de kosten, oplopend tot €500 voor huishoudens die nu drie vergunningen hebben. In één […]

Stemverklaring Maarten Kersten over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

Stemverklaring Maarten Kersten bij het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie benoeming en herbenoeming burgemeester Datum: 8 oktober 2020 (Gemeenteraad) Partij Sleutelstad vindt dat het aan de Leidse burgers is om te bepalen wie burgemeester van hun stad wordt, is of blijft  en om ook een tussentijds oordeel over hem te geven, zeker als die als langstzittende […]