Bijdrage Thijs Vos bij Programma 11: Algemene Middelen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Wij hebben op dit late tijdstip geen discussiepunten meer, maar willen wel nog over een tweetal zaken onze zorgen uiten. Op de eerste plaats over de stijging van de schuldquote van 88% naar 180% […]