Bijdrage Famke Güler bij einddebat Programmabegroting 2024-2027

Bijdrage Famke Güler bij einddebat Programmabegroting 2024-2027 Datum: 9 november 2023 (Gemeenteraad) Om maar met de deur in huis te vallen. Deze begroting is slecht voor Leiden. En nog slechter voor de gewone Leidenaar. Partij Sleutelstad heeft drie grote problemen met deze begroting: 1)          Het college geeft teveel belastinggeld uit. 2)          Het college geeft het […]

Bijdrage Thijs Vos bij einddebat Kaderbrief & Jaarstukken

Bijdrage Thijs Vos bij het einddebat over de Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2023-2027 Datum: 6 juli 2023  (Gemeenteraad) Dankuwel voorzitter. Een maand geleden nam ik u vanaf deze plaats mee in hoe de Sleutelstad van Partij Sleutelstad eruit zou zien. Dat zou in het kort een Leiden zijn dat democratisch, sociaal, betaalbaar en veilig zou […]

Bijdrage Thijs Vos aan raadsdebat Wijziging Kwijtscheldingsbeleid Lokale Lasten

Bijdrage Thijs Vos bij het raadsdebat over de wijziging van de Verordening Kwijtscheldingsbeleid (lokale lasten) Datum: 2 februari 2023 (gemeenteraad) Dank voorzitter. De Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023. Voor velen klinkt dit wellicht als een technisch moetje dat we eigenlijk ook bij acclamatie had kunnen afhameren. In onze ogen is het dat absoluut niet. Het […]

Bijdrage Thijs Vos bij einddebat over Begroting 2023-2026

Bijdrage Thijs Vos bij het einddebat over de Begroting 2023-2026 Datum: 10 november 2022  (Gemeenteraad) Dank voorzitter. 2022 is voor veel Leidenaren een rampjaar. Een jaar waarin alles duurder is geworden. Voor het verwarmen van je woning ben je ten opzichte van enkele jaren terug honderden euro’s meer kwijt. Voor het hebben van een dak […]

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat over de financiën

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Algemene Middelen (financiën) Datum: 3 november 2022  (Werk en Middelen) Dank voorzitter. De bespreking van de programmabegroting is altijd een bijzonder moment. Hierin wordt duidelijk hoe de politieke idealen, voornemens en standpunten van de coalitie concreet vorm krijgen in de komende vier jaar. Waar wordt wel serieus geld voor uitgetrokken […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling lokale heffingen 2021

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling van het vaststellen van de riool- en afvalstoffenheffing en markt- en staangelden 2021 Datum: 19 november 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Voor ons liggen een viertal verordeningen waarmee de belastingtarieven voor 2021 ook juridisch worden vastgelegd. Voor ons als commissie een vrij technisch punt, aangezien de discussie over de […]

Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 – Programma 11: Algemene Middelen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 5 november 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Om met de deur in huis te vallen: de begroting kent wat ons betreft diverse pijnpunten en gebreken. Binnen en buiten de spreekwoordelijke raadzaal is er al veel over gezegd. Een stijgende schuldquote – stijgend […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Wij hebben op dit late tijdstip geen discussiepunten meer, maar willen wel nog over een tweetal zaken onze zorgen uiten. Op de eerste plaats over de stijging van de schuldquote van 88% naar 180% […]