Bijdrage Thijs Vos bij behandeling lokale heffingen 2021

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling van het vaststellen van de riool- en afvalstoffenheffing en markt- en staangelden 2021 Datum: 19 november 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Voor ons liggen een viertal verordeningen waarmee de belastingtarieven voor 2021 ook juridisch worden vastgelegd. Voor ons als commissie een vrij technisch punt, aangezien de discussie over de […]

Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 – Programma 11: Algemene Middelen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 5 november 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Om met de deur in huis te vallen: de begroting kent wat ons betreft diverse pijnpunten en gebreken. Binnen en buiten de spreekwoordelijke raadzaal is er al veel over gezegd. Een stijgende schuldquote – stijgend […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Wij hebben op dit late tijdstip geen discussiepunten meer, maar willen wel nog over een tweetal zaken onze zorgen uiten. Op de eerste plaats over de stijging van de schuldquote van 88% naar 180% […]