Motie: Stoppen met bezuinigen in het sociaal domein

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU, LP (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Er in […]

Motie: Handhaven uitkering tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in 2021

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat: De uitkering […]

Motie: In gesprek over toegankelijkheid Singelpark voor mindervaliden

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (29) Tegen: GL (8) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Onze Leidse […]

Motie: Rolstoeltoegankelijke toiletten

MOTIE: Datum: 23 april 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: D66, PvdA, PvdD Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t.  Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020, Constaterende dat Er […]