Begroting 2024-2027: Alle belastingen omhoog; bezuinigingen op zorg en armoedebeleid

Partij Sleutelstad heeft tegen de begroting gestemd. Raadslid Famke Güler betoogde – bij afwezigheid wegens ziekte van fractievoorzitter Thijs Vos – met verve waarom het begrotingsbeleid van GroenLinks, D66, PvdA en CDA slecht voor Leiden is en nog slechter voor de gemiddelde Leidenaar: “Alle lokale lasten worden omhoog gegooid en er wordt twee miljoen bezuinigd op zorg- en armoedebeleid om de prestigeprojecten van het college mogelijk te maken.”

Lees hieronder de bijdrage van Famke Güler:

Deze begroting is slecht voor Leiden. En nog slechter voor de gewone Leidenaar.

Partij Sleutelstad heeft drie grote problemen met deze begroting:

1)          Het college geeft teveel belastinggeld uit.

2)          Het college geeft het belastinggeld uit aan de verkeerde dingen

3)          En het college legt de rekening via bezuinigingen en lastenverzwaringen neer bij de lage een middeninkomens.

Om met dat eerste te beginnen:

Er wordt bijna een miljard euro aan schuld aangegaan om grote projecten in het fysieke domein te financieren. De schuld stijgt naar extreme hoogtes. We zijn jaarlijks 60 miljoen euro kwijt aan het afbetalen van die lening. Dat geld kunnen we niet meer uitgeven aan zaken waar de Leidenaar echt wat aan heeft: zorg, veiligheid en armoedebeleid.

De investeringsdrang moet omlaag. Samen met de VVD en ChristenUnie hebben we een motie ingediend om een investeringsplafond van 120 miljoen per jaar in te voeren.

Het belastinggeld wordt ook nog eens verkeerd uitgegeven. Één van de grootste problemen van deze tijd zijn de onbetaalbare energierekeningen. Door woningen te isoleren kunnen we zowel de energierekening verlagen als de CO2-uitstoot verminderen. Maar, omdat er honderden miljoenen aan prestigeprojecten als de Leidse Ring Noord wordt gestoken, is er geen geld meer over om serieus werk te maken van het isoleren van woningen. Of voor goede schoolgebouwen. En dan heb ik het nog niet eens over de bezuinigingen op zorg en armoedebeleid gehad       

En voorzitter, de rekening van al die investeringsagenda van 1 miljard wordt bij Leidenaren met een laag of middeninkomen gelegd. Om hun mooie plannen mogelijk te maken gooien GroenLinks, D66, PvdA en CDA alle belastingen omhoog en bezuinigen ze op de meest kwetsbare inwoners.

–             OZB omhoog met 8,2%

–             Afvalstoffenheffing omhoog met 6%;

–             Rioolheffing omhoog met 13,7%;

–             En de parkeerbelasting zelfs met 16,7% omhoog!

Alsof de rekening niet al hoog genoeg was. Het college heeft kennelijk niet door dat Leidenaren door de hoge energieprijzen, bizarre huren en woningprijzen, en de steeds duurder wordende boodschappen toch al weinig overhouden op het einde van de maand.

Partij Sleutelstad niet. Wij zullen tegen deze lastenverzwaringen stemmen.

Naast belastingen verhogen gaat het college ook 2,3 miljoen euro bezuinigen op zorg, ondersteuning en armoedebeleid.

Het wordt aan ons verkocht als ‘slimmer’ en ‘effectiever werken’, maar dat is natuurlijk gewoon een frame om de bezuinigingen te maskeren.

Het college heeft in antwoord op technische vragen al een tipje achter de sluier laten zien. De taakstelling wordt bijvoorbeeld ingevuld door het budget voor de sociale wijkteams te korten. Dat maakt de zorg en armoederegelingen juist minder toegankelijk.

Partij Sleutelstad gaat niet mee met die nieuwe bezuinigingsronde. Het voorstel van de SP om het extra geld vanuit het rijk in te zetten om het tekort in het sociaal domein op te lossen heeft dan ook van harte onze steun.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat Partij Sleutelstad om deze redenen tegen de begroting zal stemmen.

Lees verder