Coalitiepartijen stemmen tegen het vanaf de start betrekken van wijkverenigingen bij participatie over toerisme en bezoekerseconomie

Wijkverenigingen en bewonersgroepen dienen vanaf de start worden betrokken bij participatietrajecten over toerisme en de bezoekerseconomie. Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag bij de Visie Bezoekerseconomie een motie ingediend die daartoe opriep. Coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA en oppositiepartij VVD stemden tegen met als gevolg dat het voorstel verworpen blijven.

Aanleiding voor het voorstel was het participatietraject bij de visie Bezoekerseconomie. Bij de behandeling dat voorstel in de commissie WM bleek dat bij de start van het participatietraject alleen met door de gemeente gesubsidieerde belangenorganisaties is gesproken die allen een economisch belang hebben bij meer bezoekers en toeristen. Wijkverenigingen en bewonersgroepen konden pas in een later stadium meepraten. Opmerkelijk gezien groei van het aantal toeristen en bezoekers gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de (Binnen)stad en zeer pijnlijk vanwege de nog altijd aanhoudende vertrouwensbreuk tussen de gemeente en wijkverenigingen (als gevolg van het steeds terzijde schuiven van hun inbreng)..