Motie: Leg de regie weer bij de gemeente

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU, Jordan (26) Tegen: D66, VVD (9) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat Het college in […]

Motie: Ondersteuning voor bewonersinitiatieven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In de handreiking […]

Motie: Arbitrage bij participatiegeschillen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het participatieplan […]

Motie: Meer invloed voor de wijken

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In de handreiking […]

Amendement: Leg de regie weer bij de gemeente (ingetrokken)

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, BESLUIT: Aan beslispunt 1 een nieuw lid toe te voegen: Bij bouwplannen is de […]

Amendement: Hoogste niveau van participatie bij complexe projecten

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (32) Klik hier voor het Amendement Besluit: De huidige tekst bij besluitpunt 1b Het beoordelen van participatieprocessen op zorgvuldigheid en niet op de hoeveelheid weerstand […]

Amendement: Meer keuze, meer participatie niet afgedaan

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Besluit:In het Raadsvoorstel RV 24.0014 beslispunt 3, 3. De volgende moties als afgedaan te […]

Motie: Ondersteun verenigingen die niet op de locatie Blauwkras kunnen blijven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat  Verschillende verenigingen met huisvesting op de Vlietzone en de locatie Blauwkras moeten wijken voor het realiseren van het […]

Motie: Parkeergarage van Morspoort naar Vlietzone-Midden

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,  Constaterende dat: De geplande 170 openbare parkeerplaatsen veel van de schaarse ruimte op het nieuwe bedrijventerrein […]

Motie VOD: Spontane vegetatie weer verwijderen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA  (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024, Constaterende dat  De Raad in november 2022 aan […]