Een derde brug over de Witte Singel? Leids belastinggeld kan beter besteed worden

De afstand tussen de Patersbrug en Reuvensbrug is wel geteld 150 meter. Als het aan de gemeente en de universiteit ligt wordt er precies tussen deze twee bruggen nog een extra brug aangelegd. Wie gaat dat betalen?

Vooruitlopend op het debat over de financiën heeft Partij Sleutelstad afgelopen raadsvergadering twee voorstellen gedaan voor betere besteding van belastinggeld: Geen belastinggeld uitgeven aan een derde brug over de Witte Singel en eerst maar eens naar alternatieven kijken voordat miljoenen worden gestoken in een peperdure, relatief kleine fietsgarage bij de Hartebrugkerk.

Eerder deze maand kwam uit de jaarstukken van de gemeente Leiden naar voren dat Leiden er financieel slecht voor staat. De coalitie wil daarom alle gemeentelijke heffingen verhogen en heeft pijnlijke bezuinigingen aangekondigd in de cultuursector en de jeugdzorg.

Partij Sleutelstad vindt het dan ook onbestaanbaar dat er mogelijk belastinggeld uitgegeven gaat worden aan het aanleggen en beheer van een derde brug over de Witte Singel. Deze brug is onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘Humanities Campus’ (de nieuwe geesteswetenschappen-faculteit) met als doel om de ‘beleving van de campus’  te verbeteren.

De brug komt precies tussen twee bestaande bruggen te liggen die zich op steenworp afstand bevinden. Het betekent bovendien ook een extra zebrapad over de Witte Singel, wat de doorstroming en verkeersveiligheid op deze weg waarschijnlijk niet ten goede zal komen.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente alleen akkoord mag gaan met de bouw van deze brug als de universiteit volledig de rekening op zich neemt voor de aanleg-, beheer- en onderhoudskosten. Een motie van Partij Sleutelstad en ChristenUnie hierover werd echter verworpen.

Hartebrugkerk

In dezelfde raadsvergadering werd ook de aanleg van een nieuwe fietsgarage met 350 plaatsen onder de Hartebrugkerk besproken. De kosten voor deze garage zijn maar liefst 4,5 miljoen euro. De garage blijft echter eigendom van de kerk, die vervolgens door de gemeente gehuurd moet worden. De huurkosten zijn niet inbegrepen bij dit plan en naar alternatieve opties is niet gekeken. Een motie van SP, Partij Sleutelstad en de VVD om wel eerst naar alternatieven te kijken haalde geen meerderheid.

Hoewel Partij Sleutelstad het eens is dat de Binnenstad wel meer plekken voor fietsparkeren kan gebruiken, is 4,5 miljoen euro voor een relatief kleine garage veel te gortig. Uit het verleden weten we bovendien dat zulke investeringen in de praktijk vaak nog veel hoger uitvallen dan de aanvankelijk geraamde kosten. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen dit kaderbesluit gestemd.