Regionale Woonagenda: Niet alleen bijbouwen, maar ook sturen op de vraag

© Omroep West

Om de woningnood tegen te gaan moet Leiden naast woningen bijbouwen, ook actief gaan sturen op de vraag van buiten de regio. Het stadsbestuur staart zich echter blind op ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en wil hier niet van weten. Partij Sleutelstad heeft daarom een amendement bij de Regionale Woonagenda ingediend.

Leiden kent een groot tekort aan betaalbare woningen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zijn eindeloos en zelfs met tweemaal modaal is het nauwelijks mogelijk om een geschikte koopwoning te vinden. Veel Leidenaren huren daarom noodgedwongen een woning in de vrije sector voor bizar hoge prijzen, oplopend tot 1500 euro per maand.

Om de woningnood tegen te gaan is het noodzakelijk dat er veel nieuwe woningen worden bijgebouwd in Leiden. Partij Sleutelstad steunt de ambitie om tot 2030 8.800 woningen toe te voegen in Leiden, evenals de regionale afspraak om in de gehele regio 30.000 huizen bij te bouwen.

Tegelijkertijd is het onvoldoende om alleen het woningaanbod te vergroten. Door de grote vraag van buiten de regio – in de vorm van bijvoorbeeld (internationale) studenten, expats en arbeids)migranten – wordt dit namelijk al snel weer te niet gedaan. Ook de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge sprak in dit licht al over “dweilen met de kraan open.”

Fractievoorzitter Thijs Vos: “In Leiden zal de vraag altijd hoger zijn dan het aanbod. Om de woningnood op te lossen moeten we daarom aan drie knoppen draaien: aanbod, vraag en regulering. Alleen ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is naïef. Zeker gezien er in Leiden steeds minder ruimte is.”

In de nieuwe Regionale Woonagenda wordt echter alleen ingezet op het vergroten van het aanbod. Partij Sleutelstad heeft daarom een amendement ingediend om naast het bijbouwen van woningen, ook nadrukkelijk te gaan sturen op de vraag. Daarbij ligt sturen op het aantal (internationale) studenten en het aantal arbeids- en kennismigranten het meest voor de hand, omdat hierop de meeste sturingsmogelijkheden zijn.

Het amendement werd ontraden door het college, waarna de meeste partijen het voorstel stemden en het werd verworpen. Tijdens het debat kwam naar voren dat het aantrekken van grote aantallen internationale studenten, expats en kennis- en arbeidsmigranten een bewuste beleidskeuze is van het stadsbestuur. Bouwwethouder Julius Terpstra in reactie op het amendement: “Wij willen juist graag voorzien in deze vraag.”