Investeren in de toegang tot onze zorg: PS wil extra budget voor wijk- en jeugdteams

Partij Sleutelstad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een voorstel gedaan om de komende drie jaar extra budget vrij te maken voor de wijk- en jeugdteams. De afgelopen jaren zijn de taken van deze teams erg verzwaard, terwijl het budget nauwelijks is meegegroeid. De werkdruk is daardoor erg hoog en dat leidt tot personeelsuitval. Zowel de wijk- als de jeugdteams zijn van groot belang omdat zij de toegang vormen tot onze zorg in Leiden.

Afgelopen december hebben alleen de SP en Partij Sleutelstad tegen de nieuwe kaders van het wijkteam gestemd. Een extra regierol, extra begeleiding en verzwaring van heel veel taken had dit besluit tot gevolg. Het beetje geld wat er tegenover is gezet heeft, waar wij al bang voor waren, niet geholpen. Medewerkers van jeugd- en wijkteams lopen massaal weg, met alle gevolgen van dien. Vacatures worden voor korte tijd aangeboden en de arbeidsomstandigheden zijn nu niet bepaald gunstig te noemen.

Terwijl de wijk- en jeugdteammedewerkers door hun hoeven zakken, mede doordat de complexheid van de problematiek toeneemt en zij door de vele taken en hoge werkdruk hun werk niet meer goed kunnen doen, wordt er een bedrag van 1,1 miljoen vanwege een ‘meevallende volumeontwikkeling’ – lees: door personeelskrapte worden minder WMO-voorzieningen gebruikt – in de reserve sociaal domein gestort. In plaats van dat dit geld teruggaat naar waar het voor bedoeld was wordt het dus opgepot.

Raadsleden Thijs Vos en Famke Güler: “Wijkteammedewerkers zakken nog steeds door hun hoeven omdat de complexheid van de problematiek toeneemt. Zij schreeuwen om hulp. Steeds meer mensen hebben financiële problemen. De wooncrisis zorgt voor meer mensen met wel een inkomen, maar geen dak. De wederom groeiende dakloosheid baart zorgen. De wijkteam medewerkers kunnen door de hoge werkdruk hun werk niet meer goed doen.”

Toch presenteert het college een zee aan groene stoplichten in de jaarstukken. Vos en Güler: “Hoe kan dit verhaal zo positief zijn? We weten dat, door personeelstekorten, de thuiszorgorganisaties en Wmo organisaties nog steeds, weliswaar soms verkapte, wachtlijsten hebben. Personeelskrapte zorgt logischerwijs voor minder gebruik. Er is minder aanbod en dus moeten mensen het langer zelf uitzoeken. De wachtlijsten groeien.”

Daarom heeft Partij Sleutelstad het voorstel ingediend om vanuit het overschot van 1,1 miljoen jaarlijks één ton extra beschikbaar te stellen voor de sociale wijkteams en één ton extra voor de jeugdteams. Met dit extra budget willen we de werkdruk en -sfeer bij de wijk- en jeugdteams verlegen. De wijk- en jeugdteamsmedewerkers zijn professionals. Zij hebben goede innovatieve ideeën om de werkdruk te verlagen en dat is hard nodig. Wat ons betreft moeten de medewerkers zelf invulling kunnen geven aan de invulling van dit extra budget.

Helaas heeft deze motie het niet gehaald. Alleen de SP en de CU stemde voor onze motie. Wel is door de wethouders toegezegd dat zij met de wijk- en jeugdteammedewerkers in het veld gaan praten over hun ervaringen en ideeën rond de werkdruk.