Parkeergeld naar parkeren: Partij Sleutelstad wil parkeerplaatsen voor sociale huurders Corantijnstraat

De huidige woningbouw bij de Corantijnstraat (© Google Maps)

Aan de Corantijnstraat in De Kooi verrijzen na de sloop-nieuwbouw 176 nieuwe sociale huurwoningen, maar – in strijd met het parkeerbeleid – komt er niet één parkeerplaats terug. De bewoners hebben pech, want van een parkeervergunning zijn ze uitgesloten. Een voorstel van Partij Sleutelstad en de VVD om met budget uit de parkeerreserve alsnog plaatsen aan te leggen voor de sociale huurders werd afgeschoten door de coalitie.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het parkeerbeleid van Leiden wordt steeds gekker. Hadden we het vorige maand over 14 parkeerplaatsen voor 157 huishoudens bij de Blokken 1 /m 5. Nu doet het college er bij dit bouwproject nog een schepje bovenop: 0 parkeerplaatsen voor 176 huishoudens.” Van een plek op straat zijn de sociale huurders uitgesloten: Ze hebben geen recht op een parkeervergunning. Zelfs deelauto’s zijn niet toegestaan.

Dat de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA een CDA de uiterste randen opzoeken om zo min mogelijk parkeerplaatsen te realiseren is bekend, maar in dit geval hebben ze zelfs het door hun zelf vastgestelde parkeerbeleid geschonden. Volgens hun eigen (lage) parkeernormen is Portaal verplicht om hier ten minste 31 parkeerplaatsen aan te leggen.

Parkeergeld naar parkeren

Bouwwethouder Julius Terpstra voert aan dat de corporatie deze parkeerplaatsen niet kan betalen. Dat is opmerkelijk, want de coalitie besloot vorig jaar nog om 17 miljoen euro uit de reserve parkeren te onttrekken. Als gevolg van de draconische verhoging van de parkeertarieven en de uitbreiding van betaald parkeren zat deze reserve volgens parkeerwethouder Ashley North namelijk “te vol.”

Partij Sleutelstad weet wel een goed doel voor deze “overtollige middelen” en diende daarom samen met de VVD een amendement aan om vanuit deze reserve middelen beschikbaar te stellen om de vereiste 31 parkeerplaatsen alsnog aan te leggen.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Dit amendement levert een win-win-situatie op: Parkeerplaatsen voor sociale huurders, de business case van de corporatie komt niet in gevaar, het groen blijft gespaard en parkeergeld wordt weer uitgegeven aan waarvoor het bedoeld is: parkeren.”

Deelauto-verbod

Het amendement werd verworpen. Dit was te verwachten gezien partijen als CDA, D66 en PvdA aan de coalitie-ketting van GroenLinks liggen. De fractie had daarom ook een tweede voorstel achter de hand, namelijk een motie om bewoners tegemoet te komen door ten minste deelauto-vergunningen beschikbaar te stellen. In haar hardvochtigheid heeft het college bij nieuwbouwprojecten zelfs een verbod op deelauto-vergunningen(!) ingesteld. Ook die motie werd afgewezen. Dat gold ook voor een motie van VVD, ChristenUnie en ons om maatwerk te bieden aan terugkerende bewoners.