Partij Sleutelstad dient motie in: Geen busverkeer in twee richtingen op de smalle Morsweg

De gemeente Leiden wil bussen in twee richtingen laten rijden over de smalle Morsweg. Partij Sleutelstad vindt dit een slecht plan. Daarom hebben we een motie VOD ingediend waarin tweerichtingsbusverkeer op de Morsweg wordt afgewezen.

In december loopt de huidige OV-concessie voor Zuid-Holland Noord af. Om de Binnenstad te ontzien van bussen wil het college een groot deel van het busverkeer dat nu over de Stationsweg, Steenstraat en Turfmarkt rijdt verplaatsen naar de Morsweg, ondanks dat deze smalle weg hier duidelijk niet geschikt voor is. In feite worden de busproblemen in de Binnenstad afgeschoven naar Transvaal.

De gemeente heeft een verkeersonderzoek laten uitvoeren (dat nu in de afrondende fase is), maar dat is enkel gebaseerd op bureauonderzoek. Hierin zijn geen alternatieven onderzocht. Zo had de wijkvereniging Transvaal als tegenvoorstel voorgesteld om het busverkeer in één richting over de Morsweg, Stationsweg en Noordeinde te laten rijden, maar dat is door de gemeente direct afgewezen en niet verder onderzocht.

De gemeente moet uiterlijk op 7 juli haar wensen en bedenkingen over het busverkeer indienen bij de provincie. Het is echter nog niet te laat. Op 23 juni wordt onze motie VOD in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid behandeld. De raad kan dan alsnog kiezen om niet mee te gaan met het tweerichtingsbusverkeer op de Morsweg.

De motie VOD is hier te raadplegen.